Adviesraad overlegt met Gemeente Helmond inzake Armoedebeleid en pilot opkopen (kleine) schulden

20-2-2020
Delen:

Op 10 februari jl. kwam de adviesraad bijeen om met de gemeente te overleggen over het concept-uitvoeringsplan armoedebeleid met als wederzijds doel meer duidelijkheid te verkrijgen over het te volgen beleid en welke partners daar namens de Adviesraad (partners) bij betrokken zouden moeten worden.

De voortgang zal in een tweejaarlijks overleg tussen de Adviesraad en de verantwoordelijke beleidsmedewerkers van de gemeente (incl. de armoederegisseur) worden besproken. Naar verwachting zal de Adviesraad  d.m.v. deeladviezen haar bijdrage leveren tot de totstandkoming van het Armoedebeleid.

De verlengde pilot “opkopen (kleine) schulden” zal door de gemeente d.m.v. een adviesvraag aan de Adviesraad worden voorgelegd. De gemeente zal daarbij een lijst overleggen met de door de Adviesraad aanbevolen partijen om mee in gesprek te gaan over dit onderwerp. Jongeren met schulden zijn nog niet geadresseerd in het lopende traject en zal in de uitwerking worden beoordeeld. Afweging zal worden gemaakt hoe en wanneer de gemeente naar buiten treedt in de bekendmaking van deze mogelijkheid tot het opkopen van schulden.

Recente berichten

28-1-2024

Advies 2e kadernota Sociaal Domein

Lees meer
15-11-2023

Reactie op advies resultaten Sociale Teams Helmond

Lees meer
18-9-2023

Adviesaanvraag Verordening Sociaal Domein Helmond 2023

Lees meer

Contact:

0492-792462

secretariaat@asd-helmond.nl

Kanaaldijk N.W. 85

5707 LC Helmond