ASD akkoord met aanpassing Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet 2018

23-10-2019
Delen:

De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Helmond is aan de slag gegaan met het verzoek van de gemeente om advies uit te brengen over de eerste wijziging Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet 2018.
De ingeschakelde netwerkpartners van ASDH hebben de voorgestelde beleidswijzigingen positief beoordeeld, met name omdat Helmond daarmee aansluit bij de beleidsregels bij de andere gemeenten in de Peel. De ASDH heeft op basis van hun inbreng nog enkele aandachtspunten m.b.t. de uitvoering meegegeven.
Naar verwachting stelt B & W de wijzigingen 22 oktober vast waarna de  wijzigingen  per 1 november 2019 ingaan.

Visiedocument Adviesraad Sociaal Domein gereed

De Adviesraad Sociaal Domein bespreekt dit visiedocument op 6 november tijdens hun gesprek met de wethouders Dordtmans, Van Dijk en De Vries. Dit visiedocument beschrijft naast de missie en de visie ook de samenstelling, de werkwijze en de doelstellingen van de ASDH. Publicatie volgt binnenkort op deze website.

Afspraken vergadering 14 oktober 2019

Kernteamleden van de Adviesraad zijn regelmatig in gesprek met beleidsambtenaren van de gemeente Helmond over het proces dat wordt opgestart t.b.v. nieuw beleid of beleidsuitvoering.  De kernteamleden bespreken vooral de vraag welke partners in de stad volgens ons door ambtenaren betroken dienen te worden  om te komen tot beleidsvoorstellen die zoveel als mogelijk aansluiten bij de vraag van de inwoners. We willen daarmee voorkomen dat de Adviesraad en de partners alleen achteraf worden geconsulteerd in een formele adviesprocedure.

Deze maand:

  • Diverse WMO zaken zoals tarieven, beschermd wonen en huisvesting bijzondere groepen (Hein Hunnego, Nicole Dams en Antoinette Knoet-Michels)
  • Invoering Wet Zorg en Dwang per 1 januari 2020 (Roland Matuszynski).
  • Jeugdparticipatie bij de ontwikkeling van een Kindvriendelijke stad (Roland Matuszynski ).

Recente berichten

28-1-2024

Advies 2e kadernota Sociaal Domein

Lees meer
15-11-2023

Reactie op advies resultaten Sociale Teams Helmond

Lees meer
18-9-2023

Adviesaanvraag Verordening Sociaal Domein Helmond 2023

Lees meer

Contact:

0492-792462

secretariaat@asd-helmond.nl

Kanaaldijk N.W. 85

5707 LC Helmond