Geestelijke Gezondheidszorg

Per jaar melden meer dan 200 nieuwe cliënten zich in Helmond aan vanwege psychische klachten en psychiatrische aandoeningen. Hun klachten en problemen lopen uiteen. Het gaat onder andere om: autisme bij kinderen eetproblemen bij jongeren persoonlijkheidsproblemen

Lees meer

Jeugd en gezin

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van alle zorg aan kinderen, jongeren en hun opvoeders. De Jeugdwet kent 5 uitgangspunten: Voorkomen dat jeugdzorg nodig is en uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van

Lees meer

Mantelzorg en Vrijwilligers

Zorgt u al lange tijd en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit uw omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Dan bent u een van 4 miljoen mantelzorgers die Nederland

Lees meer

Werk en inkomen

Werk biedt een inkomen en zorgt ervoor dat u samen met collega’s aan de slag gaat. Met andere woorden, zodat u meedoet aan de maatschappij. Als het niet lukt om een baan te krijgen, dan kan Senzer daarbij helpen. Senzer is de organisatie die onder andere voor

Lees meer

De stad voor iedereen

Iedereen in de stad moet kunnen meedoen. Ook chronisch zieken, hulp- en zorgbehoevende ouderen, verslaafden, dak- en thuislozen. Zij hebben geen of weinig mensen om zich heen die voor ze kunnen zorgen. Om te voorkomen dat zij verder achterop raken, krijgen ze hulp

Lees meer

Wonen en Zorg

Mensen willen als er beperkingen ontstaan door ziekten of ouderdom vaak zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De gemeente moeten ervoor zorgen dat dat ook zolang mogelijk kan. Dit is geregeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De gemeente zorgt voor

Lees meer

Recente berichten

28-1-2024

Advies 2e kadernota Sociaal Domein

Lees meer
15-11-2023

Reactie op advies resultaten Sociale Teams Helmond

Lees meer
18-9-2023

Adviesaanvraag Verordening Sociaal Domein Helmond 2023

Lees meer

Contact:

0492-792462

secretariaat@asd-helmond.nl

Kanaaldijk N.W. 85

5707 LC Helmond