Update Q1 2021

21-2-2021

Uitbreiding team ASD Ons team werd in oktober 2020 uitgebreid met Daphne Scholten en Zaïd Jarboue. Daphne brengt expertise in op het gebied van organisaties en instellingen met aanbod voor ouderen en mindervaliden. Verder is zij bekend met spelers op de sociale

Lees meer

Update Q4 2020

21-2-2021

Het jaar 2020 zullen we niet snel vergeten. COVID-19 beheerste het nieuws in de wereld en hield ons allemaal binnenshuis. De adviesraad heeft desondanks maandelijks vergaderd dmv beeldbellen: Oktober 2020: Positionering sociale teams 2022 Adviesaanvraag vanuit

Lees meer

Adviesaanvraag Gemeente Helmond Sociale Teams

26-10-2020

De Adviesraad heeft de partners in de stad bevraagd om vóór medio november een mening te vormen omtrent de adviesaanvraag van B&W inzake de nieuwe opzet van de sociale teams in Helmond vanaf 2022. Vragen over het waarborgen van de laagdrempeligheid voor

Lees meer

Coronamaatregelen in Helmond

1-7-2020

De Adviesraad voert de komende weken een onderzoek uit naar  de voorlopige effecten die haar partners ervaren in de samenwerking  met de gemeente Helmond. Een van de vragen is bijvoorbeeld of er een verandering merkbaar is in het gemeentelijk beleid . Ook vragen we

Lees meer

Actuele onderwerpen van de Adviesraad

15-6-2020

Gemeente Helmond licht de korte termijn ontwikkelagenda voor de positionering van de sociale teams toe tijdens overleg van de Adviesraad. De Adviesraad zal haar achterban betrekken in dit traject. Onafhankelijke clientondersteuning jeugd 23- staat op de agenda van

Lees meer

Recente berichten

28-1-2024

Advies 2e kadernota Sociaal Domein

Lees meer
15-11-2023

Reactie op advies resultaten Sociale Teams Helmond

Lees meer
18-9-2023

Adviesaanvraag Verordening Sociaal Domein Helmond 2023

Lees meer

Contact:

0492-792462

secretariaat@asd-helmond.nl

Kanaaldijk N.W. 85

5707 LC Helmond