Disclaimer, Copyright en Privacyverklaring

Delen:

Disclaimer

De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Adviesraad Sociaal Domein Helmond is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.

Copyright

De teksten en grafische voorstellingen (waaronder de foto’s, logo’s e.a.) op deze website mogen behalve voor privé gebruik niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u ons om toestemming vragen. Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs als u dit aan ons meldt. Wij reageren hier dan zo snel mogelijk op.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stichting Adviesraad Sociaal Domein Helmond kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Adviesraad Sociaal Domein Helmond , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Adviesraad Sociaal Domein Helmond verstrekt. Adviesraad Sociaal Domein Helmond kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres

Waarom Stichting Adviesraad Sociaal Domein Helmond gegevens nodig heeft

Adviesraad Sociaal Domein Helmond verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Adviesraad Sociaal Domein Helmond uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een adviesaanvraag.

Hoe lang Stichting Adviesraad Sociaal Domein Helmond gegevens bewaart 

Stichting Adviesraad Sociaal Domein Helmond bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een half jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
 Stichting Adviesraad Sociaal Domein Helmond verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Stichting Adviesraad Sociaal Domein Helmond worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Adviesraad Sociaal Domein Helmond gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Stichting Adviesraad Sociaal Domein Helmond maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Stichting Adviesraad Sociaal Domein Helmond bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Stichting Adviesraad Sociaal Domein Helmond te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Adviesraad Sociaal Domein Helmond heeft hier geen invloed op.
Adviesraad Sociaal Domein Helmond heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting Adviesraad Sociaal Domein Helmond verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

E-mail en mailinglijsten

Stichting Adviesraad Sociaal Domein Helmond kan e-mail nieuwsbrieven met MailChimp versturen. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. De e-mailadressen worden tevens door Stichting Adviesraad Sociaal Domein Helmond in het WordPress CMS gedeelte  beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen. Stichting Adviesraad Sociaal Domein Helmond zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Stichting Adviesraad Sociaal Domein Helmond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Adviesraad Sociaal Domein Helmond maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Adviesraad Sociaal Domein Helmond verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Adviesraad Sociaal Domein Helmond.

Contactgegevens

Stichting Adviesraad Sociaal Domein Helmond


KvK nummer: 70370427
Kanaaldijk N.W. 85
5707 LC Helmond

T 0492-792462
E info@asd-helmond.nl

Datum laatste wijziging: 24 mei 2018

Recente berichten

28-1-2024

Advies 2e kadernota Sociaal Domein

Lees meer
15-11-2023

Reactie op advies resultaten Sociale Teams Helmond

Lees meer
18-9-2023

Adviesaanvraag Verordening Sociaal Domein Helmond 2023

Lees meer

Contact:

0492-792462

secretariaat@asd-helmond.nl

Kanaaldijk N.W. 85

5707 LC Helmond