Het VN-verdrag: uitvoeringsagenda 2020-2021

20-1-2020
Delen:

ASD Helmond heeft op 13 januari jl. overlegd met beleidsmedewerker D.Niderost  van afdeling  sociaal domein van de gemeente Helmond over het VN-verdrag.
Doel van het VN-verdrag handicap is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking.
Grondbeginselen in het verdrag zijn toegankelijkheid, persoonlijke autonomie en volledige participatie. Dat betekent drempels voor personen met een beperking zo veel mogelijk weg te nemen, zodat zij volledig kunnen deelnemen aan de samenleving.
De 4 speerpunten voor Helmond zullen zijn:

  1. Fysieke toegankelijkheid
  2. Digitale toegankelijkheid & begrijpelijke overheidstaal
  3. Toegankelijkheid sociaal domein (WMO en Senzer)
  4. Bewustwording

De Advies krijgt het plan ter advisering voorgelegd in dit voorjaar.

Recente berichten

28-1-2024

Advies 2e kadernota Sociaal Domein

Lees meer
15-11-2023

Reactie op advies resultaten Sociale Teams Helmond

Lees meer
18-9-2023

Adviesaanvraag Verordening Sociaal Domein Helmond 2023

Lees meer

Contact:

0492-792462

secretariaat@asd-helmond.nl

Kanaaldijk N.W. 85

5707 LC Helmond