Jeugd en gezin

Delen:

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van alle zorg aan kinderen, jongeren en hun opvoeders.

De Jeugdwet kent 5 uitgangspunten:

  1. Voorkomen dat jeugdzorg nodig is en uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders. Het idee is om daarbij meer gebruik te maken van mensen in de directe omgeving;
  2. Het tegengaan van medicijngebruik, ontzorgen en normaliseren. Dit wordt gedaan door bijvoorbeeld het opvoedkundig klimaat te versterken in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen;
  3. Eerder de juiste hulp op maat te bieden om jeugdigen en gezinnen zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo afdoende mogelijk hulp te bieden met aandacht voor de kosten en het effect van de geboden hulp;
  4. Hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur;
  5. Meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden door het aantal regels terug te dringen.

Toegang van de zorg

De gemeente is verantwoordelijk voor de toegang tot de zorg en moet deze organiseren. Gemeente Helmond werkt hiervoor samen met 20 gemeenten in de regio. Ook de huisarts, medisch specialist en jeugdarts kunnen direct naar jeugdhulp doorverwijzen.

Wat is uw ervaring?

Heeft u vanuit de gemeente hulp gekregen voor uw gezin? Dan zijn we benieuwd naar uw ervaring. Laat ons weten wat goed gaat in de zorg en waar u denkt dat het beter kan. Klik op onderstaande button om een reactie achter te laten.

Uw inbreng

Recente berichten

28-1-2024

Advies 2e kadernota Sociaal Domein

Lees meer
15-11-2023

Reactie op advies resultaten Sociale Teams Helmond

Lees meer
18-9-2023

Adviesaanvraag Verordening Sociaal Domein Helmond 2023

Lees meer

Contact:

0492-792462

secretariaat@asd-helmond.nl

Kanaaldijk N.W. 85

5707 LC Helmond