Kernteam

Delen:

Joop van Stiphout, voorzitter

Vanaf 1 december 2023 ben ik door het College van Burgemeester en Wethouders van Helmond aangesteld als voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Helmond. Ik ben woonachtig, geboren en voor het grootste deel getogen in Helmond. Ik heb begin jaren 80 in de avonduren een opleiding gevolgd als (bijstands) maatschappelijk werker aan de Katholieke Leergangen te Tilburg.
Ik heb ruim 50 jaren gewerkt waarvan de laatste 35 jaren hoofdzakelijk op managementniveau bij de lokale overheid.
Ik voel me een betrokken Helmonder en ben binnen Helmond bestuurlijk actief en actief geweest op verschillende terreinen.

Ik was o.a. jarenlang voorzitter van het Armoedeplatform Helmond, secretaris van HMC, secretaris van de Stichting Super Sociaal, secretaris van de Stichting Saldo Plus, voorzitter van de lokale afdeling van het CDA, secretaris van de Stichting Beter Lezen en Schrijven en vice voorzitter van de Stichting Helmondse Sporthelden.
Naast mijn nieuwe functie als voorzitter van de Adviesraad ben en blijf ik secretaris van de Beelsfundatie (www.beelsfundatie.nl) en dirigeer ik op woensdagavond het oecumenisch koor Lighthouse.

Leen de Kramer

Lid van de adviesraad vanaf 2017, wonend in Helmond. Oorspronkelijk geschoold als elektrotechnicus en later als bedrijfskundig ingenieur is mijn focus van techniek gedraaid naar de menselijke factor. Ik heb een onderneming op het gebied van ontwikkeling van leiderschap en het trainen en coachen van leidinggevenden op internationaal niveau. Omdat ik het erg leuk vond heb ik vanaf 2005 ook af en toe als free-lance internationaal vrachtwagenchauffeur gewerkt.

In Helmond ben ik actief geweest als (bestuurlijk) vrijwilliger in de functies van voorzitter van het bestuur van de Stichting Beheer Bewoners-gelden (1984 – 2011), voorzitter bestuur Stichting Leergeld Helmond (2006 – 2013), voorzitter bestuur Humanitas, afd. Helmond (2010- 2021), bestuurslid Stichting Helmond Geeft – Helmond Ontvangt (2006 – 2012), voorzitter Stichting Map van Aalst (2012-2022), bestuurslid coöperatie Morgen Groene Energie (2012- 2015), voorzitter Stichting Armoedeplatform (2015 – 2022), lid Ledenraad Vereniging Humanitas (2014-2022).

Nicole Dams-van der Heijden


Lid van de adviesraad sinds 2017. Een geboren en getogen Helmondse. In mijn dagelijks leven ben ik hoofd Juridische Zaken bij een grote zorgverzekeraar met een missie: Alles voor betere zorg. Dat doen we vanuit een diep gewortelde maatschappelijke betrokkenheid.

Vanwege mijn werk ben ik bekend met de wereld van de Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg.

Op het moment dat je zorg of ondersteuning in welke vorm dan ook nodig hebt, dan moet dat passend, op maat en snel beschikbaar zijn. Punt. Dat is een mooie uitdaging waar de gemeente Helmond voor staat.

Luc Reusken

Lid van de adviesraad sinds 2017. Ik voel me erg betrokken bij Helmond met een groot sociaal netwerk. Sinds 2014 ben ik lid van de ledenraad van de Rabobank Helmond – Peel Noord en sinds 2022 lid van de Adviesraad Duurzaam Wonen Rabobank Kring Oost – Brabant. Ik werk als Manager Duurzaamheid bij Meijs Renovatie & Onderhoud in Eindhoven. Heb meer dan 30 jaar ervaring in de volkshuisvesting (Woningcorporaties) op het snijvlak van vastgoed en de bewoner. Uitdaging is om binnen de systeemwereld van wet- en regelgeving altijd te kijken naar de bedoeling, waarbij de behoefte van de inwoners van Helmond centraal staat.

Zaïd Jarboue

Sinds oktober 2020 ben ik trots lid van het Adviesraad Sociaal Domein Helmond! Als inwoner en werker in deze prachtige stad, heb ik de afgelopen jaren hard gewerkt aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik heb een MBO- en HBO-opleiding afgerond en ben sindsdien werkzaam bij de LEV-groep als jongerenwerker.

Ik heb een rijke werkachtergrond met ervaringen in diverse branches, waaronder horeca, koerierswerk en zelfs als taxichauffeur, daarnaast ben ik actief als vrijwilliger bij Sv de Braak en sportschool MAACH. Met mijn rol bij het adviesraad hoop ik mijn steentje bij te dragen aan de beleidsonderwerpen die de Helmondse jeugd aangaan en zo een positieve bijdrage kan leveren aan onze mooie stad.”

Ed Heinen

Ed Heinen is lid van de Adviesraad sinds 18 maart 2024. Opgeleid op het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder als officier bij het Korps Mariniers. In 1985 werkzaam geworden bij DAF Trucks als productiemanager en HR-manager. Als projectdirecteur bij een adviesbureau vele HR- en mensgerichte herstructuringsprojecten uitgevoerd. De laatste 25 jaar als interim-directeur in uiteenlopende organisaties verander-/verbeterprocessen uitgevoerd naar de menselijke maat.

Ik ben een wereldburger met een protestants-christelijke opvoeding die na geland te zijn in de Helmondse gemeenschap daar ook maatschappelijk actief is. Zowel als voorzitter van SchuldHulpMaatje Helmond en maatje, als wel als voorzitter van seniorenorganisatie PCOB Helmond en voorzitter van goede doelenstichting JA Kaulen. Het sociaal domein als drievoudige uitdaging om uiteindelijk er te zijn voor en naast kwetsbare mensen in Helmond. Daarnaast ben ik 2 termijnen voorzitter van het toezichthoudende bestuur/raad van toezicht van de Protestants Christelijke Basisschool de Rank geweest.

Ingrid Bakker

Na eerst meegelopen te hebben met een voormalig lid vh kernteam, ben ik juli 2023 zelf toegetreden tot het kernteam van de Adviesraad Sociaal Domein.
Ik vind t een mooie functie die past binnen mijn voormalig werkleven en huidige vrijwilligerswerk.
Van mn 17e tot 36e heb ik fulltime gewerkt in de begeleidende zorg intensieve doelgroepen. Te denken aan psychiatrie, verslavingszorg, gecompliceerde zorg verstandelijk beperkten en doven & doofblinden.
Op mijn 36e zat ik plots aan de andere kant van de tafel, omdat ik volledig & langdurig werd afgekeurd vanwege een chronische aandoening.
Omdat ik mijn werk geweldig vond en niet mijn opgedane kennis “weg wilde gooien ” ben ik vrijwilligerswerk gaan doen bij Gehandicapten Overleg Helmond en Helmond Toeganklijker.
Door deze werkzaamheden zie, hoor en ervaar ik veel van wat speelt bij de Helmonder in het Sociaal Domein.

Joop Slegers

Lid van de Adviesraad vanaf april 2024. In 2018 ben ik met pensioen gegaan. Daarvoor heb ik 38 jaar bij Senzer (voorheen Helso Helmond en Atlant Groep) gewerkt. Ik ben daar begonnen als werkleider. Na mijn studie Arbeidsmarktpolitiek/Personeelsbeleid aan de Katholieke Leergangen in Tilburg, bestonden mijn werkzaamheden uit enerzijds het ontwikkelen van beleid en anderzijds het ontwikkelen van instrumenten om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen teneinde zich op die arbeidsmarkt te handhaven.
Ik ben een echte Helmonder, geboren en getogen. Naast mijn werk heb ik me als vrijwilliger op diverse gebieden ingezet. In de jaren vanaf 1990 tot 2008 ben ik voor de (toenmalige) voetbalvereniging Mulo actief geweest. Begonnen als leider van een jeugdelftal, daarna jeugdvoorzitter en tenslotte (mede) algemeen voorzitter. Ik ben de (mede)oprichter van Jibb+ en vanaf de oprichting in 2008 tot 2019 ben ik voorzitter van deze sportieve stichting geweest. In 2020 heb ik als voorzitter van de fusiecommissie de fusie tussen de voetbalverenigingen Mulo en Helmondia tot SV De Braak mee mogen begeleiden. Momenteel ben ik voorzitter van de netwerkorganisatie Aandacht voor Ouderen. Deze organisatie is een samenwerking tussen alle Helmondse ouderenbonden, Verenigde Bonden, Overleg Helmond (VBOH), Jibb+, LEVgroep, Cultuur Contact, Zorgboogextra en de zorgorganisaties Savant Zorg en de Zorgboog. Door de krachten van deze organisaties te bundelen trachten wij het welzijn van alle Helmondse ouderen te verbeteren.
Voor de landelijke stichting Exodus zet ik me in als gedetineerden-bezoeker. Wekelijk ben ik te gast binnen een penitentiaire inrichting waar ik aan een gedetineerde een luisterend oor biedt en/of hem/haar help met wat praktische zaken.

Recente berichten

28-1-2024

Advies 2e kadernota Sociaal Domein

Lees meer
15-11-2023

Reactie op advies resultaten Sociale Teams Helmond

Lees meer
18-9-2023

Adviesaanvraag Verordening Sociaal Domein Helmond 2023

Lees meer

Contact:

0492-792462

secretariaat@asd-helmond.nl

Kanaaldijk N.W. 85

5707 LC Helmond