Missie, Visie en Werkwijze

Delen: Inleiding Context verordening Adviesraad Sociaal Domein Helmond november 2016. Het belang en doel van de Adviesraad Sociaal Domein worden als volgt in artikel 3 van de gemeentelijke verordening omschreven: “De adviesraad sociaal domein wordt in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk partijen gehoord worden bij de voorbereiding van beleid … Meer lezen over Missie, Visie en Werkwijze