Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek

20-8-2018
Delen:

Gemeenten zijn wettelijk verplicht één keer per jaar cliënten te vragen naar hun ervaringen met Wmo-voorzieningen. De methode van onderzoek is voor alle gemeenten gelijk: er zijn vragen opgenomen over de ervaringen met de toegang, de kwaliteit van de ondersteuning en de resultaten.

De afgelopen maanden voerden we dit onderzoek uit. De bijlage bij deze raadsinformatiebrief bevat de uitkomsten van het onderzoek. De resultaten hebben betrekking op het jaar 2017. Bovendien zijn de resultaten verstrekt aan het ministerie van VWS en komen beschikbaar via www.waarstaatjegemeente.nl, waardoor gemeenten onderling kunnen vergelijken.

Bekijk de Raadsinformatiebrief 69

Bekijk de Factsheet Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Recente berichten

15-11-2023

Reactie op advies resultaten Sociale Teams Helmond

Lees meer
18-9-2023

Adviesaanvraag Verordening Sociaal Domein Helmond 2023

Lees meer
14-6-2023

Bevindingen en aanbevelingen n.a.v. resultaten 2022 en eerste helft 2023 van de Stichting Sociale Teams Helmond.

Lees meer

Contact:

0492-792462

secretariaat@asd-helmond.nl

Kanaaldijk N.W. 85

5707 LC Helmond