Update Q1 2021

21-2-2021
Delen:

Uitbreiding team ASD

Ons team werd in oktober 2020 uitgebreid met Daphne Scholten en Zaïd Jarboue. Daphne brengt expertise in op het gebied van organisaties en instellingen met aanbod voor ouderen en mindervaliden. Verder is zij bekend met spelers op de sociale kaart van Helmond. Zaïd werkt als jongerenwerker bij de LEV-groep en zal ons in bijzonder adviseren over jeugd- en wijkbeleid.


1e kwartaal 2021

Een keer per kwartaal spreekt Antoinette Knoet, onze voorzitter, de lijst met lopende en aanstaande projecten binnen het Sociaal Domein door met de manager van de afdeling en onze contactambtenaar Katelijn Lucassen. Team ASD volgt de ontwikkelingen nauwgezet en spreekt de betreffende beleidsmedewerkers tijdens de maandelijkse overlegvergaderingen.

In januari spraken we met de beleidsambtenaar van de gemeente over de Wet Inburgering per 1-7-2021 waarbij er meer maatwerk zal zijn en men via drie inburgeringsroutes instroomt. De ASD adviseerde om op een aantal zaken al vooruit te gaan lopen op deze wet, zoals het adviseren aan inburgeraars over gecertificeerde goede opleidingen in gemeente Helmond.

De gemeente organiseerde een webinar over haar visie over het vrijwilligersbeleid waarbij ons team online aanwezig was.

De Global Goals van de Verenigde Naties worden overgenomen door de gemeente Helmond en hebben als doelstelling om in 2030 belangrijke stappen te hebben gezet naar een eerlijkere verdeling van welvaart en welzijn en een schonere, gezondere en veiligere wereld voor iedereen. De gemeente Helmond ziet dit als een van de vele projecten en heeft veel vrijwilligersorganisaties een enquête gestuurd. De Adviesraad heeft mede naar aanleiding van deze enquête een ongevraagd advies aan de gemeente Helmond uitgebracht over de relatie van de gemeente met de vrijwilligers(organisaties). De brief is hier te lezen.


Vooruitblik

Wij hopen na de zomer een bijeenkomst te kunnen organiseren voor onze partners. Deze moest helaas in mei vorig jaar wegens COVID-19 geannuleerd worden.

Recente berichten

28-1-2024

Advies 2e kadernota Sociaal Domein

Lees meer
15-11-2023

Reactie op advies resultaten Sociale Teams Helmond

Lees meer
18-9-2023

Adviesaanvraag Verordening Sociaal Domein Helmond 2023

Lees meer

Contact:

0492-792462

secretariaat@asd-helmond.nl

Kanaaldijk N.W. 85

5707 LC Helmond