Update Q4 2020

21-2-2021
Delen:

Het jaar 2020 zullen we niet snel vergeten. COVID-19 beheerste het nieuws in de wereld en hield ons allemaal binnenshuis. De adviesraad heeft desondanks maandelijks vergaderd dmv beeldbellen:


Oktober 2020
: Positionering sociale teams 2022

Adviesaanvraag vanuit Gemeente Helmond inzake positionering sociale teams 2022. Wethouder Harrie van Dijk sloot aan om toelichting te geven. ASDH heeft op hoofdlijnen ingestemd met aanvraag onder inbrenging van adviezen mbt de voorgenomen aanbestedingsprocedure en de gewenste aansluiting van de gemeente bij de sociale basis, d.w.z. de organisaties in het ‘’voorliggend veld”.

Op 16 november 2020 brachten wij ons advies uit. Deze kunt u hier vinden.


November 2020: Wet verplichte GGZ en Wet Zorg en Dwang

Wij spraken met een beleidsambtenaar over de wijziging in de Wet verplichte GGZ en Wet Zorg en Dwang die per 1-1-2020 is doorgevoerd. Client krijgt nu grotere inspraak (dmv een hoorcasus). Dit betreft geen adviesaanvraag aan de Adviesraad.


December 2020: Armoede en schulden

  • Ons teamlid Nicole Dams sprak met de gemeente over het preventieakkoord. Uitgangspunt is dat de gemeente graag ziet dat álle Helmonders gezond en gelukkig door het leven gaan en dat de gezondheidsverschillen tussen wijken kleiner worden. In 2040 zijn de gezondheidsverschillen kleiner met 30% en Helmonders leven 5 jaar langer in goede gezondheid.
  • Wij werden door beleidsambtenaren bijgepraat over de herijking van het subsidiestelsel binnen het sociaal domein
  • De stand van zaken rondom armoede en schulden werd toegelicht door gemeente Helmond. Er zijn enkele kleine technische wijzigingen waarover we positief hebben geadviseerd.

Recente berichten

28-1-2024

Advies 2e kadernota Sociaal Domein

Lees meer
15-11-2023

Reactie op advies resultaten Sociale Teams Helmond

Lees meer
18-9-2023

Adviesaanvraag Verordening Sociaal Domein Helmond 2023

Lees meer

Contact:

0492-792462

secretariaat@asd-helmond.nl

Kanaaldijk N.W. 85

5707 LC Helmond