Wonen en Zorg

Delen:

Mensen willen als er beperkingen ontstaan door ziekten of ouderdom vaak zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De gemeente moeten ervoor zorgen dat dat ook zolang mogelijk kan. Dit is geregeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De gemeente zorgt voor alle hulp die daarbij nodig is. Denk hierbij aan:

  • begeleiding en dagbesteding
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten
  • een plaats in een beschermende woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis
  • opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn
  • aanpassingen in de huidige woning
  • meeblijven doen of gaan doen bij activiteiten

Inwoners die ondersteuning nodig hebben bij zelfstandig wonen of meedoen in de samenleving, kunnen contact opnemen Sociale Teams Helmond of met gemeente Helmond.

Wat is uw ervaring?

Krijgt u hulp vanuit de gemeente, of kent u iemand die hulp krijgt? Of bent u mantelzorger? We zijn benieuwd naar uw mening over hoe de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in Helmond wordt uitgevoerd. Klik op onderstaande button om een reactie te geven.

Uw inbreng

Recente berichten

15-11-2023

Reactie op advies resultaten Sociale Teams Helmond

Lees meer
18-9-2023

Adviesaanvraag Verordening Sociaal Domein Helmond 2023

Lees meer
14-6-2023

Bevindingen en aanbevelingen n.a.v. resultaten 2022 en eerste helft 2023 van de Stichting Sociale Teams Helmond.

Lees meer

Contact:

0492-792462

secretariaat@asd-helmond.nl

Kanaaldijk N.W. 85

5707 LC Helmond